Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
متیلاسیون DNA و ژنومیک ایمپرینتینگ مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

متیلاسیون DNA و ژنومیک ایمپرینتینگ DNA Methylation & Genomic Imprinting

 

متیلاسیون ِDNA:


یکی از مهمترین ابزار برای تنظیم ژنوم و در یوکاریوت ها متیلاسیون DNA اصلی ترین واکنش کنترل رونویسی است،که در 2 سطح صورت می گیرد:  Histone و DNA   .

DNA Methylation

متیلاسیون در سیتوزین نواحی CpG که معمولا در نواحی 5’ ژن)نواحی تنظیمی ژن) قرار دارد صورت می گیرد.جزایر CpG به صورت پالیندرومی هستند.  در ژنوم انسان 29000 توالی موثر CpG وجود دارد. برخی جزایر CpG در همه سلولها غیر متیله و برخی در همه متیله و برخی تنها در سلول هایی که ژن بیان نمی شوند متیله هستند.جزایر CpG در اطراف پروموتر ژنهایی که همیشه بیان می شوند غیر متیله می باشند. . دمتیلاسیون در پروموتر برای در دسترس قرار دادن آن ضروری است و متیلاسیون باعث مهار رونویسی می شود.

دو پروتئین متصل شونده به جزایر CpG: MeCP1 و MeCP2

MeCP1 : برای اتصال به چند گروه متیل نیاز دارد

: MeCP2برای اتصال به یک جفت باز CpG  نیاز دارد

MeCP2 به طور مستقیم از رونویسی به واسطه ایجاد میانکنش با کمپلکس های موجود در پرومتور جلوگیری می کند{کمپلکس باز دارنده ) Sin3فعالیت هیستون داستیلاز)و...}

متیل ترانسفرازها :           متیلاز: انتقال گروه متیل به کربن 5 سیتوزین

دمتیلاز: حذف گروهای متیل

متیلاز:

1- متیلاز از نو (( De novo methylas:توالی خاصی را شناسایی کرده و به DNA  غیر متیله گروهای متیل اضافه می کند.

2- متیلاز حفاظتی: جایگاه های نیمه متیله را شناسایی کرده و متیله میکند.

Histon methylation

بیان یک ژن به ساختمان کروماتین در ناحیه پرومتور بستگی دارد . مهار ژن بر اثر تغییر ساختمان کروماتین را می توان به دو حالت تقسیم کرد:

1- خاموشی :مهار فعالیت یک ژن در یک ناحیه از کروموزوم

2- هتروکروماتین:     1- پایدار(تلومرها و سانترومرها)

2 - ناپایدار(یک ناحیه در برخی از سلولها فعال و در برخی غیر فعال)   

مهمترین تغییرات در ساختمان کروماتین با تغییر دم های N ترمینال هیستون های H3 وH4 صورت می گیرد.

متیلاسیون بر روی آمینواسیدهایLys  وArg  ، استیلاسیون بر روی آمینواسید Lys صورت میگیرد.     

متیلاسیون9 Lys  یکی از ویژگی های کروماتین متراکم است. هتروکروماتین در مناطق عمده و کوچک

متیلاسیون Lys79  در هسته کروی H3 برای تشکیل هتروکروماتین تلومری لازم است.

داستیلاسیون با مهار فعالیت ژن همراه می باشد. (هیستون داستیلاز 1و2  HDAC1,2)

HP1 یک پروتئین کلیدی در شکل گیری هتروکروماتین پستانداران بوده و به هیستون H3 متیله متصل می شود .

ارتباط بین متیلاسیون DNA و Histone


متیلاسیون هیستون وDNA  در مداری دو طرفه به هم مربوط است.(متیلاسیون H3 علامتی برای DNA  متیلاز و متیلاسون DNA علامتی برای هیستون داستیلاز است)

استیلاسیون هیستون ها                     فعال سازی ژن ها

متیلاسیون  DNA و هیستون ها             هتروکروماتین                Lys9 H3 متیله و CpG  متیله

Imprinting  Genomic

ایمپرینتینگ الگوی متیلاسیون در سلولهای زایاست. الل های پدری و مادری در زمان لقاح الگوی متیلاسیون متفاوتی دارند . این امر باعث تفاوت رفتار بین الل های پدری و مادری می شود .

الگوی متیلاسیون سلول های زایا  در هر جنس طی  گامتوژنز بوسیله فرایندی 2 مرحله ای ایجاد می شود:

1-    الگوی موجود بوسیله دآمیناسیون گسترده ژنوم پاک می شود

2-    الگوی ویژه هر جنس به صورت پیش فرض(Default) اعمال می گردد.

متیلاسیون و دمتیلاسیون ویژه هر توالی طی رشد سوماتیک سلولهای موجود زنده رخ می دهد تا ژن های خاصی غیرفعال یا فعال شوند.

علت اینکه شبیه سازی  در کمتر از 5% موارد جواب می دهد و حیوانات شبیه سازی شده ای هم که زنده می مانند دارای نواقص تکوینی هستند همین موضوع است.در عمل در طی شبیه سازی ما از سیتوپلاسم سلول تخم می خواهیم که الگوی متیلاسیون DNA هسته تمایزیافته را پاک کند ویا نادیده بگیرد.

در اغلب موارد حذف بینابینی از قسمت نزدیک بازوی بلند کروموزوم 15 انسانی، بسته به اینکه این حذف  از اسپرم پدر ((Prader willi یا از تخمک مادر ((Angelman به ارث برسد،دو بیماری با علائم فنوتیپی  متفاوت رخ می دهد.

Prader willi  :قد کوتاه .چاقی.کاهش فعالیت غدد جنسی، مشکلات یادگیری و...

Angelman :صرع،مشکلات شدید یادگیری،طرز راه رفتن ناپایدار،یک چهره به ظاهر خندان و...

ژن های دو پروتئین مهم در این بخش SNRPN و UBE3Aاست. SNRPNدر اسپرم فعال ولی در تخمک متیله است درنتیجه اگر این حذف در اسپرم صورت گیرد فرد دچار سندرم Prader willi   میشود.همچنین UBE3A در تخمک فعال ولی در اسپرم متیله است درنتیجه اگر حذف در تخمک صورت گیرد فرد دچار سندرم  Angelman میشود.


SNRPN                تولید پروتئین                              N ریبونوکلئو پروتئین کوچک هسته ای

UBE3A                 تولید پروتئین                              یوبی کوئیتین

UBE3A: تنها  ا یمپرینتینگ معین شده است که در نواحی مغزی وجود دارد.در صورت بیان نشدن سندرم انجلمن ایجاد میشود.

ICR   Imprinting Control Regions: نواحی کنترل ایمپرینتینگ باعث کنترل بیان ژن های دیگر میشوند که به صورت توالی خاص ( برای متیله) تنها بر روی یکی از دو آلل والدی فعال می باشند. مثال تنظیم بیان ژن های  Igf2-H19

Refrences


•  Katia Delaval and Robert Feil., Epigenetic regulation of mammalian genomic imprinting.2004

•  Wolf Reik* and Jörn Walter., GENOMIC IMPRINTING: PARENTAL INFLUENCE ON THE GENOME.,2001

•   Hidenobu Soejima1 and Joseph Wagstaff., Imprinting Centers, Chromatin Structure, and Disease.,2005

•    Maria Wrzeska, Barbara Rejduch., Genomic imprinting in mammals.,2005

•    Anne C. Ferguson-Smith1* and M. Azim Surani., Imprinting and the Epigenetic Asymmetry Between Parental Genomes

•    Benjamin Lewin.,Gene IX ,9th ed ,c2009

•    Terence Austen Brown., Genome3, 3 ed, c2006

•     Scott F Gilbert .,Developmental Biology, 8 ed,2006

 
 • اگر از اختلال خواب رنج ميبريد از مصرف تنقلات بويژه تخمه ، چيپس و آجيل در هنگام شب بپرهيزيد
 • همواره نشاط خود را حفظ كنيد به ياد داشته باشيد افراد با روحيه كمتر به بيماريها دچار مي شوند و بهتر از سايرين از عهده مقابله با مشكلات زندگي بر مي آيند
 • خوردن زيتون باعث كاهش فشارخون مي‌شود. زيتون علاوه بر اينكه مصرف زيادي در تغذيه دارد ده‌ها خاصيت درماني هم دارد. زيتون داراي اثرنرم‌كنندگي، ملين، صفرا بر است. اين ماده سنگهاي صفراوي را دفع و يبوست‌هاي مزمن را درمان مي‌كند. زيتون همچنين قولنج‌ هاي ناشي از ورم كليه را درمان مي كند و باعث تسكين درد و سوزش سوختگي‌ها، درمان آفتاب‌زدگي و سرمازدگي و گزش حشرات مي‌شود. لازم به ذكر است اين ماده در التيام زخم و جراحات و رفع سوزش و درد اثر دارد و خارش چشم و اشك ريزش را رفع مي‌كند.
 • مصرف روزانه ۵۰۰ mg يا بيشتر از ويتامين C باعث كاهش مدت سرماخوردگي افراد شده و مصرف غذا و نوشيدني‌هاي حاوي اين ويتامين به افراد توصيه مي‌شود. همچنين مصرف آب مخصوصا آب گرم، سبزيجات و ميوه‌هاي تازه و سوپ جو در درمان سرماخوردگي و كاهش زمان ابتلا به اين بيماري مؤثر است. ويروسهاي فراواني باعث سرماخوردگي مي‌شوند و جلوگيري از ابتلا به اين بيماري كار سختي است اما با رژيم غذايي خوب در كاهش زمان سرماخوردگي مي‌تواند اثرگذار باشد.
 • هرگز سیگار نکشید و اگر میکشید ، نیمه آخر آن را هیچ وجه نکشید.
 • در حمام هیچگاه مستقیما زیر دوش آب گرم نفس نکشید. کلر یک قاتل تدریجی است.
 • هنگام شارژ موبایل ابتدا شارژر را به گوشی وصل کنید و سپس آن را به برق وصل کنید. بهتر است موبایل خاموش باشد.
 • چای بیشتر از یک روز مانده را اصلا ننوشید.
 • هنگام روشن کردن کولر اتومبیل خود ابتدا به مدت حداقل 5 دقیقه پنجره ها را باز بگذارید و در پمپ بنزینها کولر را خاموش نمایید.
 • غذای خود را بیشتر از یکبار در مایکروفر گرم نکنید و بعد از آن درصورت عدم استفاده دور بریزید.
 • هنگام غذا بین هرلقمه حداقل 1 دقیقه فاصله بگذارید و دو ساعت قبل و بعد از غذا و هنگام آن نوشیدنی ننوشید.
 • هنگام حرکت اتومبیل، پنجره ها را تماما باز نکنید تا هوا بصورت باد وارد مجاری تنفسی نگردد.
 • لوازم آرایشی را بیشتر از 5 ساعت برروی پوست خود باقی نگذارید. سلولهای پوستی نیاز به تعرق و تنفس دارند. درمنزل نیز تا حد امکان از لباسهای گشاد ، راحت و باز استفاده نمایید.
 • موهای خود را بیش از یکبار در شبانه روز شانه نکنید.مراقب ورود شوره سر (حتی بصورت نامرئی) به چشمها و مجرای تنفسی خود باشید.
 • هنگام دویدن و راه رفتن سر خود را بالا نگهدارید. هنگام نشستن و خوابیدن برعکس سر خود را پایین نگهدارید.
 • توجه بیش از حد به وزن، سودمند نیست. بدن انسان قادر است بصورت خودکار میزان ورودی، جذب و میزان دفع را تنظیم نماید و اشتهای طبیعی نیز متناسب با آن میباشد. هرچه قدر دوست دارید بخورید.
 • اگر نیاز مالی ندارید، لازم نیست روزی 8 ساعت کار کنید. بهترین تعداد ساعات کاری بین 5 الی 6 ساعت میباشد.
 • هرگز پشت مانیتور (های قدیمی) که روشن هستند قرار نگیرید. ضرر آنها از خیلی از دستگاههای عکسبرداری بیشتر است.
 • ورزش و تحرک در ابتدای صبح نه تنها سودمند نیست بلکه خطرناک نیز هست. سعی کنید آن را در حداقل 3 ساعت بعد از بیداری و یا عصر انجام دهید.
 • توجه بیش از حد به امور سیاسی، ورزشی و اقتصادی برای سلامت روان مضر بوده و در دراز مدت به علت عدم امکان تسلط بر کنترل آنها، باعث اختلالات روانی میگردد.
 • معجزه جواهر آلات برای خانمها را فراموش نکنید. حتی اگر صرفا به دیدن آنها باشد.
 • هیچگاه به پهلو نخوابید. سعی کنید در جهت عمود بر محور مغناطیسی زمین بخوابید.

سایت های مرتبط

.


ما را دنبال کنید

FB YouTube

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان, خیابان بزرگمهر, ابتدای خیابان 22 بهمن, ساختمان نورباران طبقه اول, واحد 1

همراه:00989336700380 ، 00989336700390

تلفن: 03132673139

تلفاکس:00983132673139

ایمیل:

info@dnarna.org

sales@dnarna.org

advise@dnarna.org

کانال تلگرام: telegram.me/RNAbiotec

LiveZilla Live Chat Software
LiveZilla Live Help