Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
مقالات علمی
RNAlater RNA Stabilization Reagent مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

RNA later

کیت  RNA later در واقع کمک شایانی به محققان ژنتیک در سالهای اخیر کرده است. این کیت باعث حفظ محتوای RNA موجود میشود و امکان ذخیره RNA را برای زمان طولانی فراهم میکند. مضافا بر این که نیاز محقق را به حمل مواد خطرناک و سمی مثل نیتروژن را به حداقل میرساند

 
روش استخراج DNA به کمک کیت ایرایزول مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

روشهای آزمایشگاهی استخراج DNA

روش کار بافر استخراجMax DNA

این بافر بصورتی طراحی شده که براحتی بتوان محتوای ژنتیکی بافت جدا شده از موجود زنده را بصورت DNA  جدا سازی کرد

مزایا:

v      آسان و سریع در مدت زمان 25 دقیقه

v      مطمئن و بی خطر , در ترکیب مواد سازنده این بافر بر عکس همه محلولهای استخراج DNA هیچ ماده مضر و سمی بکار برده نشده است

v      بدون استفاده از ازت مایع و یا هود قابل استفاده است

v      برای استخراج DNA  از هر بافتی که بصورت تازه از موجود زنده جدا شده قابل استفاده است

v      درجۀ تخليص بالا:  A260/A280>1.8

مراحل کار:

 1. میزان 100-50 میلی گرم از بافت تازه جدا شده از موجود زنده در اینجا برگ گیاه را در حاون استریل بخوبی به همراه 800-1000 میکرو لیتر از بافر ,سائیده بصورتی که محلولی همگن بوجود بیاید

تبصره: چنانچه از خون و یا سلولهای حیوانی  و يا سلولهاي باکتري استفاده میشود جهت انجام کار به شرح بالا از رسوب 10 میلی لیتر نمونه خون و یا سلول و يا کشت شبانه باکتري استفاده شود و در صورت استفاده کمتر از 10 میلی لیتر نسبت بافر کاهش میابد.

 1. 200 میکرولیتر کلروفورم به مجموعه اضافه و به صورت بالا و پایین به شدت تکان داده داده میشود مدت زمان تکان دادن 15-10 ثانیه براورد میشود. سپس محلول همگن در محیط به مدت 10 دقیقه انکوبیت میشود
 2. تیوپ حاوی مواد و کلروفورم را در داخل سانتریفیوژ قرار داده و در سرعت rpm12000 بمدت 10 دقیقه سانتریفیوژ میشود. پس از اتمام این مرحله دو فاز بصورت مشخص قابل مشاهده است که فاز شفاف رویی که حاوی DNAاست جدا شده و به داخل تیوپ دیگر منتقل و 800 میکرولیتر اتانوا 100% سرد به آن اضافه و بمدت 8 دقیقه در دمای اتاق انکوبیت میشود .
 3. در پایان تیوپ شبیه مرحله قبل سانتریفیوژ میشود. در این مرحله گاها لکه های بی رنگ و یا مایل به سفید در بدنه ویا کف تیوپ مشاهده میشود. میتوان سانتریفیوژ را با اضافه کردن اتانول 80% جهت شستشو تکرار و یا پس از خارج کردن اتانول و خشک کردن محتوای داخل تیوپ ( در این مرحله از روش air-dry استفاده میشود (50 میکرولیتر آب دوبار تقطیر به آن اضافه کرد و با پیپت DNA داخل تیوپ را حل کرد. جهت تست غلظت DNA میتوان 5 میکرولیتر آن را بر روی ژل الکتروفورز کرد.

 

 
گياه آرابيدوپسيس يک مدل گياهي مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

گياه آرابيدوپسيس, يک مدل گياهي

آرابيدوپسيس يک مدل گياهي متعلق به گياهان دو لپه از خانواده براسيکاسه (کروسيفره) است. گياهي از خانواده شب بو و وابسته به گياهان زراعي مثل کلم، گل کلم و دانه هاي روغني است که بصورت يک مدل گياهي براي تحقيقات متفاوتي در علوم گياهي بکار مي رود. اين گياه هر چند از نظر زراعي بي مصرف و جزء علف هاي هرز مزارع محسوب مي شود ولي داراي ويژگي هاي علمي فراواني جهت دستيابي به راهکاري بهينه در مواجه با ابهامات و سوالات متداول محققان در علوم گياهي است. دليل استفاده از اين گياه به عنوان مدل تحقيقاتي بيشتر به خاطر خصوصيات فيزيولوژيکي آن از قبيل طول زندگي کوتاه، ارتفاع کوتاه (که آن را مناسب کشت گلخانه اي و داخل گلدان مي کند) و توليد زياد بذر است. با در نظر گرفتن همه اين خصوصيات اين گياه از نظر مطالعات مختلف ايده آل مي سازد. علاوه بر موارد فوق، اين گياه از لحاظ تحقيقات ژنتيکي گياهي داراي خصوصيات ارزشمندي است که قابليت نمايش تغييرات ژنتيکي ايجاد شده را در کمترين زمان ممکن دارا است، که کوتاه بودن چرخه زندگي به اين قابليت کمک شاياني کرده است. اين گياه داراي کمترين محتواي ژني (125 ميليون جفت باز) در بين گياهان عالي است و به همين دليل اولين گياهي است که همه توالي هاي آن از نظر ژنتيکي شناخته شده است. موسسه (AGI)[1]شروع شناسايي توالي هاي گياه آرابيدوپسيس را در سال 1997 بنيان گذاشت و مجموع 4/115 ميليون توالي با احتمال صحت 99/ 99 تا 99/999% صورت گرفت که خود بواسطه رشد تکنولوژي هاي مرتبط با علوم ژنتيکي و ملکولي است. لازم به ذکر است که در مجموع 10 ميليون توالي هنوز توالي يابي نشده که بخاطر ناکارآمدي کافي تکنولوژي روز و يا مشکلات خاصي است که در راه محققان اين علم قرار دارد. جدول 1-6 نتايج حاصل از آناليزهاي آماري 25500 ژن گياه آرابيدوپسيس را نشان      مي دهد. اين تعداد ژن در اين گياه به مراتب بيشتر از موجودات يوکاريوت ديگري مثل Caenorbabditis elegans (يک نوع نماتود با طول يک ميلي متر که در خاک زندگي مي کند) است. اين نماتود داراي 19000 ژن و يا مگس سرکه دروزوفيلا ملانوگاستر با اندازه ژنوم در حدود 13600 مي باشد. اما اين تعداد ژن در مقابل تعداد ژن انسان در حدود 40000-30000 ناچيز است. اين يک واقعيت است که هميشه ارتباطات پيچيده ژنتيکي در موجود سبب مي شود که ميزان پروتئين کد شده در موجود با ميزان کل ژنوم آن در تعامل نبوده و هميشه مقدار متفاوتي را نشان مي دهد. به عنوان مثال تعداد پروتئين شناسايي شده در گياه آرابيدوپسيس که در حدود 11600 عدد است.

برگرفته از کتاب ‌ژنتيک و بيوتکنولوژي گياهي نوشته دکتر مهدي خزاعي

 


[1] -Arabidopsis Genome Initiative

 
زنهايي که توسط نور تحريک و بيان ميشوند مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

ژن هايي که توسط نور تحريک و بيان مي شوند

آناليز پروموتور ژنهاي فعال در حضور نور نشان از وجود المنت هاي خاصي است که وجود اين المنت ها براي بيان ژن در شرايط نوري ضروري هستند. اين توالي ها که به المنت هاي مسئول براي تحريک ژن در شرايط نوري (LREs)[1] شناخته شده اند در قسمتهاي مختلف پروموتر قرار گرفته اند .درک عکس العمل LREs بسيار پيچيده است، دليل اصلي آن تعداد و قرار گيري آنها در پروموتر ژنهاي حساس به نور است که در بسياري از موارد برخي از آنها پروموتر را همراهي مي کنند و به تنهايي تاثير چنداني ندارند. ظاهرا" وجود اين المنت ها به همراه همديگر موجبات عکس العملهاي ژني را فراهم مي کنند و سبب اتصال پروتئينهاي رونويسي و تحريک مکانيسم رونويسي مي شوند. در برخي موارد بعضي از LREs مي توانند دقيقا" عکس فعاليت ساير LREs عمل کنند و در مکانيسم کاهش فعاليت ژن دخيل باشند.

1-12-3- ژن هايي که توسط آبسيزيک اسيد تحريک و بيان مي شوند

آبسيزيک اسيد، هورمون گياهي است که بيان تعداد زيادي از ژنهاي گياهي را تحت کنترل خود دارد. آناليز پروموتورهاي مختلف متعلق به ژنهاي تحريک پذير نسبت به آبسيزيک اسيد وجود توالي­هاي خاصي را تاييد مي کند که با انتقال آنها به پروموتور ژن هاي ديگر تحريک پذيري نسبت به آبسيزيک اسيد بصورت کافي و کامل در  ژن جديد القاء مي شود. در داخل پروموتور مربوط به ژن هاي تحريک شونده توسط آبسيزيک اسيد، معمولا"چند المنت بعنوان مرکز اصلي به حساسيت شناخته شده اند که ABRE[2] يا المنت هاي مسئول در مقابل آبسيزيک اسيد ناميده مي شوند که معمولا" داراي توالي ACGT هستند. در کنار المنت هاي ABRE، گروه ديگري از المنت ها به نام المنت هاي مکمل (CE) نيز توانايي انتقال تحريک پذيري به آبسيزيک اسيد را دارا مي باشند ( جدول 1-5).

1-12-4- بيان ژن در بافت هاي ويژه

يکي از سوالات مطرح براي محققان چگونگي جاسازي پروتئين­ها در يک بافت خاص بود. آناليز پروموتر ژنهاي فراواني که در بافتهاي مختلف بيان مي شدند، نشان از وجود توالي­هاي خاصي در پروموتر اين ژنها بود که به صورت موثري موجبات انتقال پروتيئن و قرار گيري آن در بافت خاص را فراهم مي کرد. برخي از ژنهاي گياهي که منشاء هستک داشتند ولي پروتئين آنها در کلروپلاست و يا اندامکهاي ديگرفعال مي­شد جزء اين دسته از ژنها بودند. به عنوان مثال، از جمله به پروتئين هايي که در داخل بذر گياه ذخيره مي شوند مي توان به لگومين اشاره نمود. توالي هاي مربوط به اين پروتئين که سبب جاسازي آن دو داخل بذر گياه مي شود در پروموتر ژن قرار گرفته که بصورت´ CAAGCTGCA-3و-TCCATAGCCATG ´5 است.

برگرفته از کتاب ‌‌ژنتيک و بيوتکنولو‌ي گياهي نوشته دکتر مهدي خزاعي

 


[1] -Light respons versus element

[2] ABA response element

 
Real Time PCR مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

 

 

Real-time PCR

این تکنیک کاربردهای وسیعی در تشخیص بالینی و تحقیقات دارد. در این روش میتوان یک سکانس خاص را در DNAی هدف، جستجو و شناسایی کرد و همچنین مقدار آن را در نمونهای مورد مطالعه اندازه گیری نمود. در این تکنیک نیز اصول کلی PCR حاکم است ولی نکته حائز اهمیت این است که پس از تکثیر DNA در هر سیکل، غلظت دقیق آن اندازه گیری میشود. سایر نامهای این تکنیک عبارتند از quantitative real time polymerase chain reaction و kinetic polymerase chain reaction. این تکنیک گاهی به اشتباه RT-PCR نامیده میشود که مخفف روش Reverse Transcription PCR است. ولی امروزه در دنیای تجارت و حتی مراکز تحقیقاتی بصورت یک اشتباه مصطلح در آمده است. گاهی روش Real-time PCR با رونویسی معکوس(reverse transcription) ادغام میگردد تا مقدار mRNA (messenger RNA) در سلولها و بافتها اندازه گیری شود. این تکنیک جدید، Real-time reverse-transcription PCR نامیده میشود و با علامتهای اختصاری qRT-PCR، RRT-PCRو یا RT-rt PCR مشخص میگردد.

در تکنیک Real-time PCR، برای تعیین غلظت DNA از رنگهای فلورسانس و یا شاخص های الیگونوکلئوتیدی فلورسانس استفاده میشود.

تعیین غلظت DNA با استفاده از رنگهای فلورسانس

در این تکنیک از رنگهایی استفاده میشود که پس از اتصال به ساختار دو رشته ای DNA (double-stranded:ds)، نور فلورسانس منتشر میکنند. بنابر این در طی واکنش PCR، به موازات افزایش غلظت DNA، میزان فلورسانس در محلول افزایش می یابد. با اندازه گیری شدت نور فلورسانس در انتهای هر سیکل، نهایتا یک منحنی بدست می آید. سپس با استفاده از نمودارهای استاندارد، غلظت DNAی هدف در نمونه مورد مطالعه محاسبه میشود. لازم به ذکر است که رنگهایی نظیر SYBR Green به تمام انواع DNAی دو رشته ای، ازجمله محصولات غیر اختصاصی PCR و حتی دیمرهای پرایمر (Primer dimers) نیز متصل میشوند و این موضوع موجب کاهش اختصاصی بودن (Specificity) در نتایج حاصل میشود.

تعیین غلظت DNA با استفاده از شاخص های الیگونوکلئوتیدی فلورسانس

در تکنیک Real-time PCR، دقیقترین و قابل اعتمادترین نتایج با استفاده از شاخص های گزارشگر فلورسانس بدست می آید که البته هزینه زیادی نیز در بردارد. در این روش از شاخصهای DNA یا RNA ی اختصاصی (sequence-specific RNA or DNA-based probe) استفاده میشود و در نتیجه در DNAی هدف، جستجو و تعیین غلظت برای سکانسهای خاص امکانپذیر میگردد. بنابر این حتی در حضور سایر انواع DNA، نتایج حاصل از نظر اختصاصی بودن، در حد بالائی است. در این شرایط، چنانچه از شاخصهای اختصاصی با رنگهای مختلف استفاده شود، حتی میتوان ژنهای متعددی را در یک واکنش PCR، مورد بررسی قرار داد.

کاربردهای Real-time PCR:

1. تعیین تعداد کپی از هر ژن: Wu, 2007; ABI TaqMan® Gene Copy Number Assays; Protocol for 7900HT

2. سنجش میزان بیان ژن:Giulietti, 2001 و Leung, 2005

3. بررسی صحت نتایج در آرایه ها: Rajeevan, 2001 و Verification of Array Results Page by Pfaffl

4. مطالعات ایمنی زیستی و پایداری ژنتیک: Lovatt, 2002

5. بررسی میزان اثر بخشی داروها و مانیتورینگ داروها: Leruez-Ville, 2004; Brennan, 2003; Burger, 2003; Kogure, 2004

6. انجام تکنیک Real-Time Immuno-PCR (IPCR): Adler, 2003; Barletta, 2004; Lind & Kubista, 2005

7. رسوب کروماتین با استفاده از اتصال آنتی ژن-آنتی بادی: Braveman, 2004; Sandoval, 2004; Wang, 2004; Iype, 2005; Potratz, 2005; Puppo, 2005

8. سنجش ویروسها: Niesters, 2001; Mengelle, 2003; Espy, 2006

9. شناسائی عوامل پاتوژن شامل:

شناسائی CMV: Kearns, 2001a; Kearns, 2001b; Kearns, 2002; Mengelle, 2003

تشخیص سریع آلودگی به مننگوکوک: Bryant, 2004

بررسی حساسیت استرپتوکوکوس پنومونیا به پنی سیلین : Kearns, 2002

شناسائی مایکوباکتریوم توبرکولوزیس و گونه های مقاوم: Kraus, 2001; Torres, 2003; Cleary, 2003; Hazbon, 2004

پاتوژن های میکروبی در آبهای محیطی: Foulds, 2002; Guy, 2003

10. اندازه گیری میزان آسیب به DNA: Dietmaier, 2001

11. سنجش میزان تماس با اشعه رادیواکتیو: Blakely, 2001; Blakely, 2002; Grace, 2002; Grace, 2003

12. بررسی فرآیندهای زیستی در سلولهای زنده: Tung, 2000; Bremer, 2002

13. مطالعه DNAی میتوکندریائی: He, 2002; Liu, 2003; Alonso, 2004

14. شناسائی متیلاسیون: Trinh, 2001; Cottrell, 2004; Lehmann & Kreipe, 2004; Thomassin, 2004

15. تشخیص غیرفعال شدن ژنها در کروموزوم X: Hartshorn, 2002; van Dijk, 2002

16. تعیین همسانی در لوکوسهای HLA: Zhou, 2004

17. پیگیری نتایج پیوند عضو: Sabek, 2002; Gibbs, 2003

18. پیگیری نتایج، پس از پیوند سلولهای بنیادی خونساز: Elmaagacli, 2002; Alizadeh, 2002; Thiede, 2004; Harries, 2004

19. پیگیری عوارض باقیمانده ناشی از بیماری، پس از پیوند سلولهای بنیادی خونساز: Elmaagacli, 2002; Cilloni, 2002; Sarris, 2002; Gabert, 2003; Van der Velden, 2003

20. تعیین مقدار ژن و زیگوسیتی: (Bubner, 2004; Barrois, 2004; Chen, 2006; Szilagyi, 2006

21. ژنوتایپینگ و تشخیص انواع موتاسیونها شامل الحاق، حذف و موتاسیون نقطه ای: von Ahsen 2000; Donohoe, 2000; Lyon, 2001; Waterfall & Cobb, 2002; Bennett, 2003; Wittwer, 2003; Zhou, 2005; Palais, 2005; Chou, 2005، ; Mhlanga, 2001; Solinas, 2001; Song, 2002; Gupta, 2004; reviewed in Lareu, 2004، Kutyavin, 2000; Letertre, 2003; Johnson, 2004; Ugozzoli, 2004، Tapp, 2000

22. بررسی انواع تریزومی: Zimmermann, 2002

23. بررسی ژنوتیپهای حاصل از حذف جزئی یا microdeletion: Laurendeau, 1999; Kariyazono, 2001; Covault, 2003; Coupry, 2004

24. هاپلوتایپینگ: Von Ahsen, 2004; Pont-Kingdon & Lyon, 2005

25. بررسی کمی میکروساتلیت ها: Ginzinger, 2000

26. تشخیص قبل از تولد و تعیین جنسیت با استفاده از سلولهای جدا شده از خون مادرHahn, 2000; Bischoff, 2002; Bischoff, 2003 یا DNAی جنینی در جریان خون مادر Bischoff, 2002; Hwa, 2004

27. تشخیص قبل از تولد برای اختلالات هموگلوبین: Kanavakis, 1997; Vrettou, 2003; Vrettou, 2004

28. تشخیص سرطان در حین عمل جراحی : Raja, 2002

LATE-PCR که یک نوع real-time PCR جدید است و بررسی های کمی را در مقادیر جزئی از نمونه های بیولوژیک، امکانپذیر میسازد و بتریج کاربردهای وسیعی در تشخیص بالینی، دفاع بیولوژیک، پزشکی قانونی و تعیین سکانس DNA می یابد.

برگرفته از : ژنتیک پزشکی

 
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>

صفحه 1 از 12
 • اگر از اختلال خواب رنج ميبريد از مصرف تنقلات بويژه تخمه ، چيپس و آجيل در هنگام شب بپرهيزيد
 • همواره نشاط خود را حفظ كنيد به ياد داشته باشيد افراد با روحيه كمتر به بيماريها دچار مي شوند و بهتر از سايرين از عهده مقابله با مشكلات زندگي بر مي آيند
 • خوردن زيتون باعث كاهش فشارخون مي‌شود. زيتون علاوه بر اينكه مصرف زيادي در تغذيه دارد ده‌ها خاصيت درماني هم دارد. زيتون داراي اثرنرم‌كنندگي، ملين، صفرا بر است. اين ماده سنگهاي صفراوي را دفع و يبوست‌هاي مزمن را درمان مي‌كند. زيتون همچنين قولنج‌ هاي ناشي از ورم كليه را درمان مي كند و باعث تسكين درد و سوزش سوختگي‌ها، درمان آفتاب‌زدگي و سرمازدگي و گزش حشرات مي‌شود. لازم به ذكر است اين ماده در التيام زخم و جراحات و رفع سوزش و درد اثر دارد و خارش چشم و اشك ريزش را رفع مي‌كند.
 • مصرف روزانه ۵۰۰ mg يا بيشتر از ويتامين C باعث كاهش مدت سرماخوردگي افراد شده و مصرف غذا و نوشيدني‌هاي حاوي اين ويتامين به افراد توصيه مي‌شود. همچنين مصرف آب مخصوصا آب گرم، سبزيجات و ميوه‌هاي تازه و سوپ جو در درمان سرماخوردگي و كاهش زمان ابتلا به اين بيماري مؤثر است. ويروسهاي فراواني باعث سرماخوردگي مي‌شوند و جلوگيري از ابتلا به اين بيماري كار سختي است اما با رژيم غذايي خوب در كاهش زمان سرماخوردگي مي‌تواند اثرگذار باشد.
 • هرگز سیگار نکشید و اگر میکشید ، نیمه آخر آن را هیچ وجه نکشید.
 • در حمام هیچگاه مستقیما زیر دوش آب گرم نفس نکشید. کلر یک قاتل تدریجی است.
 • هنگام شارژ موبایل ابتدا شارژر را به گوشی وصل کنید و سپس آن را به برق وصل کنید. بهتر است موبایل خاموش باشد.
 • چای بیشتر از یک روز مانده را اصلا ننوشید.
 • هنگام روشن کردن کولر اتومبیل خود ابتدا به مدت حداقل 5 دقیقه پنجره ها را باز بگذارید و در پمپ بنزینها کولر را خاموش نمایید.
 • غذای خود را بیشتر از یکبار در مایکروفر گرم نکنید و بعد از آن درصورت عدم استفاده دور بریزید.
 • هنگام غذا بین هرلقمه حداقل 1 دقیقه فاصله بگذارید و دو ساعت قبل و بعد از غذا و هنگام آن نوشیدنی ننوشید.
 • هنگام حرکت اتومبیل، پنجره ها را تماما باز نکنید تا هوا بصورت باد وارد مجاری تنفسی نگردد.
 • لوازم آرایشی را بیشتر از 5 ساعت برروی پوست خود باقی نگذارید. سلولهای پوستی نیاز به تعرق و تنفس دارند. درمنزل نیز تا حد امکان از لباسهای گشاد ، راحت و باز استفاده نمایید.
 • موهای خود را بیش از یکبار در شبانه روز شانه نکنید.مراقب ورود شوره سر (حتی بصورت نامرئی) به چشمها و مجرای تنفسی خود باشید.
 • هنگام دویدن و راه رفتن سر خود را بالا نگهدارید. هنگام نشستن و خوابیدن برعکس سر خود را پایین نگهدارید.
 • توجه بیش از حد به وزن، سودمند نیست. بدن انسان قادر است بصورت خودکار میزان ورودی، جذب و میزان دفع را تنظیم نماید و اشتهای طبیعی نیز متناسب با آن میباشد. هرچه قدر دوست دارید بخورید.
 • اگر نیاز مالی ندارید، لازم نیست روزی 8 ساعت کار کنید. بهترین تعداد ساعات کاری بین 5 الی 6 ساعت میباشد.
 • هرگز پشت مانیتور (های قدیمی) که روشن هستند قرار نگیرید. ضرر آنها از خیلی از دستگاههای عکسبرداری بیشتر است.
 • ورزش و تحرک در ابتدای صبح نه تنها سودمند نیست بلکه خطرناک نیز هست. سعی کنید آن را در حداقل 3 ساعت بعد از بیداری و یا عصر انجام دهید.
 • توجه بیش از حد به امور سیاسی، ورزشی و اقتصادی برای سلامت روان مضر بوده و در دراز مدت به علت عدم امکان تسلط بر کنترل آنها، باعث اختلالات روانی میگردد.
 • معجزه جواهر آلات برای خانمها را فراموش نکنید. حتی اگر صرفا به دیدن آنها باشد.
 • هیچگاه به پهلو نخوابید. سعی کنید در جهت عمود بر محور مغناطیسی زمین بخوابید.
LiveZilla Live Chat Software
LiveZilla Live Help